Projekbeskrivelse

8. Jeg er blevet voldtaget, hvad gør jeg?

Står du i den ubehagelige situation, at du er blevet udsat for en voldtægt, eller kender du en, der gør? Så er der en række faste procedurer, du skal igennem.

Når en voldtægt desværre finder sted i Danmark, findes der et bestemt forløb, som den forurettede skal gennemgå. Det kan synes hårdt og uoverskueligt i øjeblikket, men det er nødvendigt for selve sagens skyld.

Det er vigtig viden at have kendskab til, hvad du gør, hvis du, din veninde eller en, du pludselig møder på gaden midt om natten, er blevet udsat for en voldtægt.

Anklagemyndigheden har udformet en præcis gennemgang af, hvad der skal ske, hvis en sådan situation opstår. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du gør hvornår i en sådan situation.

Hvad siger anklagemyndigheden om voldtægt?

Kort efter at en voldtægt har fundet sted, skal det meldes til politiet. Det skal det, hvis episoden efterfølgende skal køre som en straffesag.

En anmeldelse til politiet kan foregå både ude på selve gerningsstedet, men det kan også ske ved, at du henvender dig direkte på politistationen.

Anmeld gerne episoden så hurtigt som muligt. Det vil gøre det langt nemmere for dig at beskrive, hvad der er sket, og hvordan gerningsmand så ud, hvis du fortæller politiet om det allerede kort efter.

Først anmeldelse derefter undersøgelse

Efter at du har afgivet forklaring til en betjent, skal du igennem en lægeundersøgelse. En sådan undersøgelse kan foregå på et af følgende tre steder:

  1. På skadestuen
  2. Hos Center for Voldtægtsofre
  3. Ved Center for Seksuelle Overgreb

Fælles for alle tre steder er, at du vil blidt mødt af et forståeligt personale, som er særligt uddannet til at undersøge ofre for seksuelle overgreb.

Det er for dit eget bedste

Det kan muligvis synes uoverskueligt i øjeblikket, men det er særdeles vigtigt, at en sådan undersøgelse finder sted. Den er frivillig, men ofte er den nødvendig.

Det er måden, hvorpå der kan sikres eventuelt bevismateriale fra gerningsmanden, og myndighederne kan få et overblik over de skader, som offeret kan være påført. Alt sammen er vigtigt for sagens videre forløb.

Selvom du måske hellere vil hjem og have et bad med det samme, er det altså vigtigt, at du straks får anmeldt voldtægten til politiet og ikke får fjernet bevismateriale, inden du er undersøgt af en læge.

Du er i trygge hænder

Hos både politiet og anklagemyndigheden ved de, at det kan være en ubehagelig proces både fysisk og psykisk at anmelde et overgreb og eventuelt være part i en retssag efterfølgende. Du kan derfor være sikker på, at du er i trygge hænder, for de vil gøre alt for at hjælpe dig bedst muligt gennem hele forløbet og godt ud på den anden side.

Hvis sagen skulle ende i retten, vil du få tilbudt både en kontaktperson, men også en bistandsadvokat. Sidstnævnte er en gratis advokat, som har til hensigt at varetage dine interesser under retssagen.

Ved at klikke her kan du læse nærmere om anklagemyndighedens råd, samt få mere information om, hvordan du generelt skal forholde dig, hvis du er blevet voldtaget.